Om oss

Vi är Cleverex Omsorg

Med en helhetssyn och öppenhet formar vi vårt dagliga arbete i förhållande till våra kunder. Vår utgångspunkt är alltid ett gott bemötande. Med vårt samhällsengagemang och vilja att utveckla kvalitén på hemtjänsten strävar vi efter att bli Sveriges bästa leverantör av hemtjänst. Vi har funnits i 4 år och har utbildad personal med erfarenhet inom vård. Idag är vi 40 anställda och 85 % av medarbetare är utbildade undersköterskor. Vi har bred språkkunskap förutom svenska såsom kurdiska, bosniska syrianska, arabiska, persiska, dari och armeniska.

Trygghet och bemötande

I vårt arbete utgår vi alltid från ett gott bemötande. Vår personal tycker om att jobba med människor och behandla alla med respekt, omtanke, vänlighet och service. Som kund ska du alltid känna dig hörd och lyssnad till. För oss är det viktigt att vi tillsammans går igenom de insatser du behöver hjälp med och planerar in vilka dagar och tider du önskar få hjälp. Du ska känna att du har inflytande och självbestämmande och att du äger din livssituation. Vi har även kollektivavtalade försäkringar.

Trygghet och kontinuitet

För oss är kontinuitet A och O . Vi strävar alltid efter att du som kund får dina insatser utförda de tider vi kommer överens om och av de personer du känner igen och är trygg med. Våra medarbetare bär alltid våra speciella arbetskläder och synlig ID-bricka för att du ska känna igen oss. Hos oss kan du förvänta dig högsta kvalitet och respektfullt bemötande i alla lägen.

Tillsammans jobbar vi för en vardag
fylld av glädje och ökad livskvalitet.

Kompetens

Vi erbjuder högutbildad personal med drivkraft. Vår personal internutbildas kontinuerligt för att alltid ha den senaste kunskapen och kompetensen. Vår personal tycker om att arbeta med människor och behandlar alla med respekt, omtanke och vänlighet. Hos oss arbetar bland annat sjuksköterska, undersköterskor, beteendevetare mm. Vi erbjuder omvårdnad på flera olika språk och samtlig personal som arbetar med omvårdnad har genomfört utbildningar som till exempel Demens ABC, Palliation ABC och SBAR.

Stort utbud av serviceinsatser

Utöver omvårdnad erbjuder vi också en stor mängd serviceinsatser och hushållsnära tjänster, allt för att ge våra omsorgstagare det stöd och avlastning de behöver för att kunna bo kvar hemma. Vi kan bland annat hjälpa till med fönsterputs, inköp, städning, tvätt/klädvård m.m.

Kvalitet och utveckling

Cleverex omsorg arbetar med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS2011:9 vilket är granskat och kontrollerat av IVO som en del av vårt tillstånd att bedriva Hemsjukvård. Syftet med ett ledningssystem är att kunna styra verksamheten så att rätt sak görs på rätt sätt och vid rätt tillfälle. Ledningssystemet gör det möjligt att hålla ordning och reda i verksamheten så att händelser som kan leda till missförhållanden eller andra avvikelser kan undvikas. Vi följer Vårdföretagarnas uppförandekod och etiska riktlinjer

Ekonomi

Se information om bolagets ekonomi och styrelse på Allabolag.

Kollektivavtal

Vi är medlem i Vårdföretagarna. Vi arbetar aktivt för att du som patient eller anhörig ska få bästa möjliga vård. Det är en viktig anledning till att vi är medlemmar i Vårdföretagarna, den största branschorganisationen för privata vård- och omsorgsgivare.