Med en helhetssyn och öppenhet formar vi vårt dagliga arbete i förhållande till våra kunder. Vår utgångspunkt är alltid ett gott bemötande. Med vårt samhällsengagemang och vilja att utveckla kvalitén på hemtjänsten strävar vi efter att bli Sveriges bästa leverantör av hemtjänst.
Vi har funnits i 4 år och har utbildad personal med erfarenhet inom vård Idag är vi 20 anställda och 85% av medarbetare är utbildade undersköterskor.
Vi har bred språkkunskap förutom svenska såsom kurdiska, bosniska syrianska, arabiska, persiska, dari och armeniska.

KVALITET
Cleverex omsorg arbetar med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS2011:9 vilket är granskat och kontrollerat av IVO som en del av vårt tillstånd att bedriva Hemsjukvård. Syftet med ett ledningssystem är att kunna styra verksamheten så att rätt sak görs på rätt sätt och vid rätt tillfälle. Ledningssystemet gör det möjligt att hålla ordning och reda i verksamheten så att händelser som kan leda till missförhållanden eller andra avvikelser kan undvikas.

EKONOMI
Se information om bolagets ekonomi och styrelse på Allabolag https://www.allabolag.se/5590877972/cleverex-omsorg-ab

KOLLEKTIVAVTAL
Vi har kollektivavtal med kommunal

Trygghet och bemötande

I vårt arbete utgår vi alltid från ett gott bemötande. Vår personal tycker om att jobba med människor och behandla alla med respekt, omtanke, vänlighet och service. Som kund ska du alltid känna dig hörd och lyssnad till. För oss är det viktigt att vi tillsammans går igenom de insatser du behöver hjälp med och planerar in vilka dagar och tider du önskar få hjälp. Du ska känna att du har inflytande och självbestämmande och att du äger din livssituation.Kontinuitet

För oss är kontinuitet A och O . Vi strävar alltid efter att du som kund får dina insatser utförda de tider vi kommer överens om och av de personer du känner igen och är trygg med. Våra medarbetare bär alltid våra speciella arbetskläder och synlig ID-bricka för att du ska känna igen oss. Hos oss kan du förvänta dig högsta kvalitet och respektfullt bemötande i alla lägen.Kompetens

Vi erbjuder högutbildad personal med drivkraft. Vår personal internutbildas kontinuerligt för att alltid ha den senaste kunskapen och kompetensen. Vår personal tycker om att arbeta med människor och behandlar alla med respekt, omtanke och vänlighet. Hos oss arbetar bland annat sjuksköterska, undersköterskor, beteendevetare mm. Vi erbjuder omvårdnad på flera olika språk och samtlig personal som arbetar med omvårdnad har genomfört utbildningar som till exempel Demens ABC, Palliation ABC och SBAR.