Aktiviteter

Inställt på grund av covid-19

På grund av coronaviruset anordnas för närvarande inga större gemensamma aktiviteter, istället ordas aktiviteter i mindre grupper och individuellt.

Glädjefyllda aktiviteter

På Cleverex Omsorg eftersträvar vi en meningsfull vardag fylld av glädje och varm social samvaro. Det uppnår vi genom att anordna en rad olika aktiviteter för våra omsorgstagare. Vi erbjuder både större aktiviteter som uppträdanden, biodagar, bingo, fika, sångstunder o.s.v. där alla våra kunder får möjlighet att umgås. Men vi anordnar även mindre aktiviteter som kan utföras ensam eller två och två beroende på individens egna önskemål och behov. Även temadagar, årsträffar med anhöriga så som julbord, sommaraktiviteter och mycket mera är återkommande inslag.

Glädjefyllda aktiviteter

På Cleverex Omsorg eftersträvar vi en meningsfull vardag fylld av glädje och varm social samvaro. Det uppnår vi genom att anordna en rad olika aktiviteter för våra omsorgstagare. Vi erbjuder både större aktiviteter som uppträdanden, biodagar, bingo, fika, sångstunder o.s.v. där alla våra kunder får möjlighet att umgås. Men vi anordnar även mindre aktiviteter som kan utföras ensam eller två och två beroende på individens egna önskemål och behov. Även temadagar, årsträffar med anhöriga så som julbord, sommaraktiviteter och mycket mera är återkommande inslag.